Love Telling tu kien nhắn với CoNhacQueHuong: Chuc mung nam moi van su binh anThanh Tuyền nhắn với thành viên conhacquehuong: kÃ*nh chúc ACE năm má»›i an khang,bình an ,hạnh phúc,may mắnHữu Huấn nhắn với thành viên CNQH: Chúc cô chú anh chị em thÃ*nh viên CNQH năm má»›i nhiều sức khỏe, gia đình sung túc, lÃ*m ăn thuáº*n lÆ¡i, gặt nhiều thÃ*nh công!Thanh Tuyền nhắn với ACE conhacquehuong: chúc tất cả anh chị em Noel vui vẻ vÃ* thÃ*nh công trong năm má»›i miệng cười nhÆ° hoa nhÃ* nhÃ* hạnh phúcTommy Tran nhắn với All spammer: This is vietnamese traditional music forum .Please don't Spam.Thank alot!Hữu Huấn nhắn với Thầy phán: Nháº*n đệ tá»* nhé Thầy! Thùy Trang nhắn với Thành Viên: Thời gian qua TT báº*n lÃ*m quá, nên khi Domain của Cổ Nhạc Quê HÆ°Æ¡ng hết hạn, TT không biết, TT thÃ*nh tháº*t gởi lời xin lá»—i đến tất cả ThÃ*nh Viên.Trình Tuấn nhắn với Cổ nhạc quê hÆ°Æ¡ng: Tôi muốn gởi má»™t file Nhạc lên (BÃ*i VC Tình Mẫu Tá»*- cô TÆ° Sạng ca thì nhÆ° thế nÃ*o ? LÃ*m sao Upload . Thân chÃ*ohungtrong nhắn với 4rum: ThÃ*nh viên má»›i chúc ACE online vui, diá»…n Ä‘Ã*n phát triểnPhượng Linh nhắn với Gia Đình CNQH: Có anh chị nÃ*o biết phần mềm nÃ*o nén mp3 ko váº*y chỉ em vá»›i hụ hụTin nhắn hệ thống

Bạn chưa đăng nhập hoặc không được phép truy cập trang này. Điều này có thể một trong các lý do sau:

  1. Bạn chưa đăng nhập. Điền vào mẫu dưới đây và thử lại.
  2. Bạn không có quyền truy cập trang này. Bạn đang cố gắng sửa bài viết của người khác, truy cập quyền Admin hoặc chế độ đặc quyền khác?
  3. Nếu bạn cố gắng gửi bài, BQT có thể đã đóng tài khoản của bạn, hoặc tài khoản đang chờ kích hoạt.

Bạn cần phải đăng ký trước mới có thể xem trang này.

Đăng nhập